Home » Vastuullisuus

VASTUULLISUUS

Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat EKULFille tärkeitä kysymyksiä, ja ne ovat koko organisaatiomme keskiössä alkaen tuotannosta ja työehdoista aina tuote- ja pakkausmateriaaleihin saakka.

VASTUULLISUUS

Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat EKULFille tärkeitä kysymyksiä, ja ne ovat koko organisaatiomme keskiössä alkaen tuotannosta ja työehdoista aina tuote- ja pakkausmateriaaleihin saakka.

Vastuullinen tuotanto

Valmistajat ja toimittajat, joiden kanssa EKULF tekee yhteistyötä ovat suurimmaksi osaksi eurooppalaisia, ja niillä on ISO/GMP-sertifiointi tai omat laatukäytäntönsä valmistuksen turvaamiseksi.

Olemme tarkkoja laatu- ja valmistusprosesseista ja asetamme kumppaneillemme korkeita laatuvaatimuksia koskien koko ketjua tuotannosta valmiisiin tuotteisiin, sekä tapaamme markkinoida/mainostaa tuotteita asiakkaillemme. Vierailemme säännöllisesti alihankkijoidemme/valmistajien sekä logistiikkakumppaneidemme luona varmistaaksemme raaka-aineiden ja tuotannon tasaisen laadun ja sen, että terveys- ja ympäristövaatimuksia noudatetaan.

Yllä mainitut vaatimukset koskevat koko tuotantoketjua alkutuotannosta kuluttajille annettaviin tuotteisiin. Siksi EKULF ei työskentele yhteistyössä sellaisten ulkoisten valmistajien kanssa, jotka eivät täytä annettuja vaatimuksia.

Laatutyötä

Olemme nyt ja aina tulevaisuudessakin äärimmäisen tarkkoja siitä, että tuotteemme pysyvät korkealaatuisina. Tämä koskee sekä nykyistä valikoimaamme että uusien tuotteiden lanseerausta. Ennen kuin liitämme uuden tuotteen valikoimaamme testaamme sen laadun huolellisesti.

Testimenetelmissä noudatetaan EU:n antamia tai erityisiä, pelkästään Ruotsissa voimassa olevia säädöksiä. Huolehdimme aina siitä, että valvomme jatkuvasti kaikkia ainesosia ja tuotannon yksityiskohtia/tuotetietoja asettamiemme ISO- ja ympäristövaatimusten perusteella. EKULF käyttää eränumeroa ja viimeinen käyttöpäivä -merkintää raaka-aineiden jäljitettävyyden mahdollistamiseksi.

Liiketoimintaidea

”Tuoda markkinoille laadukkaita suunhoitotuotteita ja ideoita parhaaseen hintaan ja mahdollisimman tehokkaasti ja houkuttelevasti samalla ympäristö huomioon ottaen.”

Ympäristötyö

Kun EKULF perustettiin vuonna 1969 kirjoitimme liiketoimintaideamme ajatuksen ympäristövastuullisesta toimintatavasta. Varmistamme jatkuvasti, että noudatamme sekä EU:n että Ruotsin ympäristösäädöksiä ja -lakeja. Työskentelemme jatkuvasti vähentääksemme yrityksemme suoraa ja epäsuoraa ilmastovaikutusta.

Suunhoitotuotteiden valmistuksessa käytämme sellaisia muovilaatuja ja muita materiaaleja, joilla on pienin mahdollinen ympäristövaikutus, ja materiaali on joissa tapauksessa myös kierrätettävissä. Kaikki tuotteemme ja pakkauksemme ovat kierrätettävissä, ja käsittelemme jätteitämme turvallisesti ja EU:n antamia muovi-/kemikaali-/kartonki- ja eri metallisäädöksiä.

Turvallinen työympäristö

Tarjoamme työntekijöillemme turvallisen ja terveellisen työympäristön. Noudatamme sovellettavissa olevia työympäristö- ja työolosuhdelakeja. Alkoholiton ja huumeeton työpaikka on turvallisen työympäristön edellytys. Emme hyväksy minkäänlaista alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena olemista työpaikalla. Työntekijöille tarjotaan lisäksi terveyden edistämistunti kerran viikossa sekä taloudellista tukea hyväksyttyjä fyysisiä aktiviteetteja varten.

Arvostamme ja kunnioitamme eri kulttuuritaustoja ja perinteitä. Työntekijöitämme arvioidaan ja kohdellaan yksilön kykyjen ja tehdyn työn perusteella, ei heidän henkilökohtaisten luonteenpiirteidensä tai vakaumuksensa perusteella. Kohtelemme kaikkia työntekijöitä kunnioittavasti ja kohteliaasti. Kehenkään työntekijään ei saa missään olosuhteissa kohdistaa fyysisiä rangaistuksia tai muunlaista fyysistä, psyykkistä tai seksuaalista häirintää tai pakottamista missään muodossa. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää.

Emme hyväksy minkäänlaista pakkotyötä tai tahdonvastaista tai palkatonta työtä. Ketään työntekijää ei saa vaatia – pakottamisen kestosta riippumatta – pysymään työpaikalla vasten tahtoaan. Palkasta ei saa tehdä vähennyksiä kurinpidollisena toimenpiteenä, ellei sitä ole säädetty yleissopimuksessa tai hyväksytty laissa. Lapsityövoimaa ei saa käyttää missään muodossa. Seuraavassa annamme ammatilliset säännöt koskien työntekijöiden ikää ja palkkaa. Varmistamme, että kaikkien työntekijöiden palkanmaksu ja työaika ovat kansallisten sääntöjen ja sopimusten mukaisia. Kaikilla yrityksemme työntekijöillä on työsuhdetodistus, ja me kunnioitamme työntekijöiden oikeutta kollektiivisiin palkkaneuvotteluihin.

Talous

EKULF AB on ollut AAA-sertifioitu yli 10 vuoden ajan, ja sillä on Ruotsin pankkien tietokeskuksen arvosana UC 5 sekä riskiluokka 0,03%, mikä on alhaisin saatavilla oleva riskiprosentti. Toisin sanottuna on sekä turvallista että varmaa tehdä yhteistyötä EKULFin kanssa ja ostaa siltä tuotteita.